Sähkösuunnittelu Kepsu Oy

tekee sähkö- ja telesuunnittelua sekä asennustöiden valvontaa.
Yrityksen toimitilat sijaitsevat Kouvolan ydinkeskustassa ja päätoimialue on Kaakkois-Suomi.

Sähkö- ja telesuunnittelu

  • Rakennusten sähkö- ja telejärjestelmien suunnittelu
  • Rakennusten hankesuunnitelmat
  • Turvallisuussuunnitelmat: kulunvalvonta, kamera, palo- yms. kokonaisuuden koordinointi

Asennustöiden valvonta

  • Sähköasennustöiden valvonta työmaalla

Kuntoarviot ja energiakatselmoinnit

  • Rakennusten sähkölaitteistojen kuntoarviot
  • Julkisten kohteiden sähkölaitteistojen energiakatselmoinnit

Suunnitteluprosessi

Ennen varsinaista toteutusta, sekä sen aikana ja jälkeen tehtävä suunnittelutyö voidaan jakaa eri vaiheisiin alla olevan suunnitteluprosessin mukaisesti.
Hankkeesta riippuen kohteen kokonaissuunnittelu voidaan tilata kerralla tai jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin.

Yrityksemme tarjoaa eri hankkeisiin kokonaissuunnittelua tai prosessin osia tarpeenne mukaan.

1 Hankesuunnittelu

Kun on syntynyt tarve rakentaa tai saneerata jokin kohde, niin tästä seuraava vaihe on luoda siitä hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmassa pyritään määrittämään ja raportoimaan mahdollisimman tarkat raamit siitä mitä, missä ja millä hinnalla ollaan rakentamassa tai saneeraamassa. Tästä syystä hankesuunnitelmaa voidaan pitää koko suunnittelua voimakkaasti ohjaavaa asiakirjana ja näin ollen sen valmistelu onkin tehtävä erityisen huolella.

Saneeraushankkeissa, kuten kerrostalojen linjasaneerauksessa laitteistojen kuntoarviot ja tutkimukset ovat hankesuunnitelman tärkeää pohjamateriaalia.

2 Suunnittelu

Varsinaisessa suunnitteluvaiheessa hankesuunnitelman mukaiset kohteen määritykset jalostuvat varsinaisiksi suunnitelmiksi sekä muiksi suunnitteluasiakirjoiksi.

3 Urakkalaskenta ja urakoiden kilpailutus

Suunnitteluvaiheen jälkeen on aika kilpailuttaa suunnitelmien mukainen urakka sekä valita tarjouksien perusteella kohteelle urakoitsija.

4 Asennustyön valvonta

Asennustyön valvonnalla saadaan suunnitelmien mukainen sekä tilaajan haluama hankekokonaisuus varmistettua.

5 Vastaanotto ja luovutuskuvat

Vastaanotossa rakennetulle laitteistolle tehdään toimintakokeet joilla varmistetaan laitteiston oikea, suunnitelmien mukainen toiminta.

Urakan aikaiset muutokset viedään luovutuskuviin, jotka toimitetaan tilaajalle elinkaaren aikaista käyttöä varten.